Galeri

İletişim Bilgileri

[ Hizmetlerimiz ]

ASANSÖR RUHSAT EKSİĞİ VE ETİKETLERİ

Bina sorumlusu;  Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere 
ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Asansör yetkili servisi,can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Belediyenin mühendislik firmaları her bir asansörün yılda bir kez yetkili asansör servisi ile kontrol yapıp asansörün çalışmasına engel olan veya daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan gerekçeler bina yönetimine sunulmaktadır. Bina sorumlusu çıkabilecek eksiklikleri yetkili asansör servisine yaptırarak Mavi veya Yeşil etiket alımını sağlar . 

Kırmızı renkli bilgi etiketi:  Can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre yapıştırılır.

Sarı renkli bilgi etiketi:   Kabul edilebilir seviyede risk oluşturan uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre yapıştırılır..

Mavi renkli bilgi etiketi: Kabul edilebilir seviyede hafif kusurlu asansöre yapıştırılır.

Yeşil renkli bilgi etiketi:  Uygun olan asansöre yapıştırılır.